PREČO INFRAVYKUROVANIE?

PREČO INFRAVYKUROVANIE?

nielen pri rekonštrukciách starších domov infravykurovanie nahrádza priamovykurovacie konvektory, ale hlavne pri novostavbách smeruje voľba zákazníkov výhradne na tento druh vykurovania pred voľbou iných vykurovacích systémov a to hlavne z dôvodov:

- nízke obstarávacie náklady
- nízke prevádzkové náklady
- dobrá regulovateľnosť
- bezúdržbovosť - žiadne náklady na údržbu
- vysoká životnosť
- bezstarostnosť
- bezpečnosť
 
Nízke obstarávacie náklady
     nielen samotná ponuková cena, zahŕňajúca rýchlu a lacnú inštaláciu, ale taktiež ďalšie súvisiace
       náklady hovoria pre výhodnosť tohto systému:
    - elektrina je súčasťou každého domu a tak nevzniká nárok na ďalšiu prípojku ako napríklad pri plyne,
    - elektrické vykurovanie nevyžaduje prítomnosť komína
    - miesto - elektrické kúrenie nepotrebuje vybudovať žiadnu kotolňu, alebo skladisko pre palivo ako je
       uhlie, drevo alebo biomasa.
    - nízka váha vykurovacích panelov
 
Nízke prevádzkové náklady
 
tu hovoria za všetko vyjadrenia väčšiny výrobcov rodinných domov a developerov v stavebníctve, ktorí boli schopní si náklady na vykurovanie overiť na svojich stavbách a dnes na prvom mieste odporúčajú elektrické vykurovanie, aj keď môžu dráže predať rodinný dom alebo byt s drahším vykurovacím systémom. Pri mnohých stavbách sú náklady na tento systém kúrenia nižšie alebo porovnateľné, než pri tepelnom čerpadle (TČ). Prečo?
1) účinnosť tepelného čerpadla, takzvaný COP je udávaná pri vonkajšej teplote 7°C, to však väčšinou nie je dôvod kúriť. Pri mínusových teplotách klesá účinnosť až na 1
2) COP zahŕňa len spotrebu el.energie kompúresora TČ, avšak TČ má ventilátor, odmrazovanie výmenníka, odmrazovanie kondenzátu, čerpadlo, elektroniku, ventily, termostat. To všetko spotrebováva el.en.
3) keďže infrapanely premieňajú el.energiu priamo v mieste spotreby a ohrievajú priamo ľudí a predmety bez zbytočnej akumulácie, sú oproti vodným systémom s TČ, elektrokotlom alebo plynovým kotlom, ktoré teplo akumulujú a veľmi oneskorene reagujú na teploty v miestnosti s oneskorením niekoľkých hodín, čo vedie k vyššej.

 

Dobrá regulovateľnosť

presná elektronická regulácia v každej miestnosti umožňuje veľmi flexibilne reagovať na vývoj teploty v miestnosti, bez zbytočnej akumulácie a prekurovania ako pri podlahových vykurovacích systémoch a vodných vykurovacích systémoch. Vo vykurovacej sezóne často slnko obytné priestory vyhreje bez potreby zapnutého vykurovania, zatiaľ čo infrapanely s digitálnou reguláciou veľmi rýchlo zareagujú, naakumulované vodné systémy a betón v podlahe stále vydávajú teplo, aj keď už nie je potreba a miestnosť sa prekuruje.

Bezúdržbovosť

žiadne náklady na údržbuvýrobky nemajú časti, kde by sa mohol dostať prach dovnútra, ako u nástenných vodných alebo elektrických konvektorov, v domácnostiach nepodliehajú z dôvodu svojej bezpečnosti ďalším revíziám, ako vykurovacie systémy s plynom, ohňom a spalinami.

Vysoká životnosť

regulátory majú životnosť minimálne 15 rokov a sálavé panely 50 rokov

Bezstarostnosť

o domácnosti nemusíte pravidelne volať servisného a revízneho technika, ako pri kotloch na plynné, pevné aj kvapalné palivá. Nemusíte objednávať palivo, manipulovať s palivom a skladovať palivo ako pri kotloch a kachliach. Všetko riadi spoľahlivá programovateľná regulácia - bezstarostne.

Bezpečnosť

nehrozí výbuch alebo otrava plynmi a spalinami, karosáž je tvorená z uzemneného oceľového plášťa, ktorý pri prípadnej poruche ihneď zvedie skrat do zeme a vybaví istiace prvky skôr, než môže napätie alebo prúd vystúpiť na hodnoty ohrozujúce život a zdravie užívateľov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotaz
Jméno a příjmení
Email
Telefon
Zpráva
Osobné údaje, ktoré budeme spracovávať, sú e-mailová adresa a telefónne číslo. Tieto údaje potrebujeme na to, aby sme mohli odpovedať na otázky, ktoré ste zadali prostredníctvom tohto formulára. E-mailovú adresu budeme spracúvať po dobu 3 mesiacov. Potom bude automaticky odstránená z databázy.